Bankfraude/Know your customer

Bankfraude is feitelijk alle vormen van fraude die met banken kan worden gepleegd. Als de bank u verdenkt van een vorm van bankfraude, dan zullen u meestal per brief maar soms ook telefonisch allerlei (kritische) vragen worden gesteld.

Bankfraude/Know your customer

Houdt u er rekening mee dat uw antwoorden ook terug te lezen kunnen zijn in een latere strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie. Het klakkeloos beantwoorden van deze vragen kan uw positie in een eventueel toekomstige strafzaak tegen u namelijk schaden.

Maar het niet reageren kan en zal er tegenwoordig toe leiden dat uw rekeningen worden opgeheven en u wordt geplaatst in het zogenoemde IVR of EVR. Staat u in het EVR, dan kunnen alle banken de samenwerking met u beëindigen dan wel weigeren. Dit register is namelijk in tegenstelling tot het IVR inzichtelijk voor alle banken. Van het grootste belang dat u zich direct, na contact met de bank, laat adviseren door een advocaat.

Mocht u vragen hebben op dit gebied, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.

Scrollen