Ontnemingen

De maatregel ‘ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel’ is beter bekend onder de naam ‘Plukze-wetgeving’. 

Ontnemingen

Het idee hierachter is dat misdaad niet mag lonen. De rechter kan deze maatregel opleggen om het voordeel dat is verkregen door het plegen van een strafbaar feit te ontnemen. Onder bepaalde voorwaarden kan de maatregel zelfs opgelegd worden zonder dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen het strafbare feit waarvoor de veroordeling is uitgesproken en het behaalde voordeel. 

Als men veroordeeld is wegens een (ernstig) strafbaar feit en er is geld bij u aangetroffen dat hoogstwaarschijnlijk door het plegen van andere strafbare feiten is verkregen, kan ook dit geld worden afgenomen.De rechter kan ook vervangende hechtenis opleggen. Deze vervangende hechtenis is bedoeld als een stok achter de deur, als een dwangmiddel, en kan oplopen tot wel zes jaar. Anders dan bij de geldboete wordt de vervangende hechtenis niet verminderd als men een gedeelte van het wederrechtelijke voordeel aan de staat heeft betaald. De vervangende hechtenis vervalt alleen als men het hele bedrag heeft betaald. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan vrijblijvend contact op met mr. Vroegh.

Scrollen