Wat verstaat justitie onder vertrouwelijk?

Het was puur toeval dat advocaten erachter kwamen dat opsporingsambtenaren vertrouwelijke mailberichten tussen advocaten en hun cliënten hadden ingezien. De rechter oordeelde deze week in een vernietigend vonnis dat dit moet stoppen. ‘Ongelukje’, stelt het Openbaar Ministerie. Was dat maar zo. 

Een opmerkelijke inzet had de eis van Stibbe Advocaten, een maand geleden, tegen de staat. Het Functioneel Parket (een speciale afdeling) van het Openbaar Ministerie en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) moeten voor eens en altijd stoppen met het bekijken en verzamelen van mailcorrespondentie tussen advocaten en hun cliënten, zo luidde de eis.

Afgelopen woensdag wees de rechter vonnis in deze zaak en kwam tot een vernietigend oordeel: de staat had onrechtmatig gehandeld en moest stoppen met het inzien van vertrouwelijke e-mails tussen deze advocaten en hun cliënten. Het inzien van deze correspondentie kan alleen met toestemming van de advocaat of via de onderzoeksrechter, de rechter-commissaris.

In deze casus bleek dat bij het onderzoek betrokken opsporingsambtenaren, aan de hand van zoektermen zelf kennis namen van de stukken en die selectie pas een half jaar later voorlegden aan de betrokken officier. In het vonnis staat dat ‘op basis van de in bovenstaande overwegingen geconstateerde tegenstrijdigheden de stelling gerechtvaardigd is dat er op zijn minst een reëel gevaar is dat het verschoningsrecht in meerdere strafrechtelijke onderzoeken is of wordt geschonden’. Die constatering vindt de Nederlandse Orde van Advocaten zeer zorgwekkend.

=> Klik op onderstaande afbeelding om het gehele artikel in het Brabants Dagblad te lezen.

wat verstaat justitie onder vertrouwelijk

 

Scrollen