mr. Esther Vroegh

Mr. E.P. Vroegh (Esther) studeerde af in 1999 aan de Universiteit van Utrecht in de richtingen straf- en civiel recht. Daarnaast heeft zij de commissarissen cyclus aan de universiteit van Nyenrode heb doorlopen en haar these geschreven over oplossingen voor issues old boys network in de boardroom. Sinds 2000 treedt mr. Vroegh op in een gevarieerde strafpraktijk. Zo heeft zij zich onder meer toegelegd op (fiscale) fraudezaken en ontnemingszaken. Er zijn over deze juridische kwesties door haar vele artikelen gepubliceerd. Mr. Vroegh mag talrijke ondernemers en belangenorganisaties tot haar clientèle rekenen. 

Daarnaast treedt mr. Vroegh met regelmaat op de voorgrond in strafzaken waar verdenkingen als moord en drugshandel aan de orde zijn. Haar ervaring, inzet en vermogen om via originele invalshoeken de verdediging te voeren maken haar een strafpleiter pur sang. 

Mr. Vroegh is lid van de Nederlandse Vereniging voor Strafrecht Advocaten. Hiertoe volgde zij de Specialisatie Opleiding Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen te Utrecht. Ook is zij lid van Topvrouwen.nl, de SER databank van vrouwelijke topbestuurders en toezichthouders.

Ook is zij mede-auteur van diverse boeken over true crime, zoals Moord, Zeden, bij de Rechtbank, Meesterschrijvers en het boek over Echte Vriendschap. 

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten staat mr. Vroegh geregistreerd op de rechtsgebied ‘strafrecht’. Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten de nodige opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd rechtsgebied, evenals de vereisten die zien op de naleving van de WWFT en de verplichte intervisie bijeenkomsten. 

Naast haar strafrechtpraktijk is zij betrokken bij de begeleiding van topsporters en sport- gerelateerde belangenorganisaties. Mr. Vroegh is lid van de Vereniging voor Sport en Recht en het Landelijk Netwerk Vrouwen in de Sport. Naast deze bezigheden is zij ook bestuurder bij diverse sport- en maatschappij gerelateerde organisaties. 

Meer over dit onderwerp vindt u op mv-sports.com 

Betrokkenheid belangenorganisaties 

Naast haar strafrechtpraktijk is zij betrokken bij de begeleiding van topsporters en sport- gerelateerde belangenorganisaties. Mr. Vroegh is lid van de Vereniging voor Sport en Recht en het Landelijk Netwerk Vrouwen in de Sport. Naast deze bezigheden is zij ook bestuurder bij diverse sport- en maatschappij gerelateerde organisaties. 

Bestuursfuncties

 • Deskundige Panorama bij zaak Wiel F. over seriemoordenaars

 • Lid

  Raad van Advies

  Ondernemersfonds bedrijventerreinen Zaltbommel

 • Lid (advocatuur) Klankbordcommissie

  Hogeschool van Amsterdam

  Overlegorgaan stakeholders politie(academie), recherche, OM, NFI, wetenschap en advocatuur over studieprogramma en vaardigheden studenten Forensic Sciences.

 • Member

  Topvrouwen.nl

  SER Topvrouwen onderschrijft het belang van een groter aandeel vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven.

 • Raad van Toezicht Stichting Liniebreed Ondenemen

  Liniebreed zet zich op ondernemende wijze in voor het behoud van waterlinie- en fortenerfgoed.

  De stichting vormt de verbinding tussen het culturele erfgoed (de forten), overheden en de ondernemers die op en rond de forten opereren. SLO staat voor netwerk, advies, initiatief en innovatie voor en door ondernemers in de Waterlinies. Ze zet zich in voor productontwikkeling en de organisatie van bijzondere liniebrede culturele evenementen met prachtig fortenerfgoed als decor. 

 • Voorzitter

  Stichting Vrienden van Estrela da Favela

  De Stichting Vrienden van Estrela da Favela steunt het in de favela’s van Rio de Janeiro actieve Instituto Estrela da Favela met het zoeken naar en aanbrengen van sponsors en beheert de binnengekomen gelden.

 • Voorzitter

  Stichting Grote Prijs Brabant EK Veldrijden 2020

 • Voorzitter

  FC Den Bosch Foundation

  FC Den Bosch is een betaald voetbal organisatie, uitkomend in de Eerste Divisie van de Nederlandse competitie.

Scrollen