Nieuwe witwastypologieën in de strijd tegen witwassen met virtuele betaalmiddelen

De Financial Intelligence Unit (FIU)1 ziet vanaf 2013 verschillende meldingen van banken van ongebruikelijke transacties met min of meer dezelfde meldtekst: ‘Niet- regulier rekeninggedrag: de klant ontvangt grote bedra- gen afkomstig van bitcoin exchanges. Deze bedragen neemt de klant direct weer contant op. Geen economi- sche noodzaak bekend. Op de rekening zijn enkel verko- pen en geen aankopen van bitcoins te zien.’ Drie ver- schillende opsporingsteams van de FIOD en de politie deden onderzoek naar dit gedrag.2 De conclusie: deze personen zijn bitcoinhandelaren3 die criminelen helpen in hun witwasproces. Daarnaast zagen de opsporings- teams een ander fenomeen: de bitcoinmixer. Zowel de handel in virtuele betaalmiddelen, zoals de bitcoin, als het gebruikmaken van een mixer van virtuele betaalmid- delen zijn inmiddels gevalideerd als witwastypologie. Dit artikel gaat in op de fenomenen ‘de bitcoinhande- laar’ en ‘de bitcoinmixer’ en hun relatie met witwassen. Het artikel eindigt met de nieuwe witwastypologieën voor de aan- en verkoop van virtuele betaalmiddelen.

Scrollen