Realityshow aan de Zuidas: de strijd om de miljoenen van The Voice

Mark Koster is journalist, medewerker van Quotenet.nl en auteur van de spraakmakende biografie over de familie De Mol.

Naar aanleiding van het door mr. Esther Vroegh ingezonden stuk dat gepubliceerd is in het Brabants Dagblad, vraagt Follow the Money naar haar opinie. U leest het hieronder.

Wat zijn de bedrijfseconomische gevolgen voor John de Mol nu er grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden bij The Voice? Hoe eerder De Mol weet had van het wangedrag, hoe meer het hem zal kosten. Zuidas-kantoren De Brauw Blackstone Westbroek en Van Doorne werken aan een case op basis van klachten van slachtoffers.

‘Nu ben ik nog een asset voor het bedrijf, maar over een aantal jaar misschien een liability,’ zegt John de Mol op 12 maart 2015 in het Larense jazzcafé Singer. (Nu ben ik nog van waarde, straks misschien een risico).

Hij is goedgehumeurd en permitteert zich enige zelfspot. Hij heeft net bekend gemaakt dat hij de internationale tak van Talpa, met daarin superformat The Voice, voor een half miljard heeft verkocht aan het beursgenoteerde Britse mediaconglomeraat ITV.

De Mol kan de komende zeven jaar nog eens maximaal 600 miljoen verdienen, via een bonusregeling, afhankelijk van de prestaties van Talpa. Ook het personeel kan meeprofiteren van de bonus. Voorwaarde is dat De Mol, als bedenker van The Voice, aanblijft als executive producer. Dat wil hij wel.

In januari 2015 heeft hij een week in het ziekenhuis gelegen nadat hij onwel was geworden. In het hospitaalbed is hij tot nieuwe inzichten gekomen. Hij wil zich uitsluitend bemoeien met programma’s, vooral zijn troetelkind The Voice, en wegblijven van personeelszaken en andere management-rompslomp. 

Wel de lusten, niet de lasten. Het ziet er goed uit. Als Talpa in 2015 en 2016 meer dan vijftig miljoen bruto bedrijfsresultaat scoort, heeft hij de eerste 100 miljoen al binnen. Pim Schmitz, de ceo van Talpa die de deal met ITV samenstelde, vertelt in Singer dat die plafonds zeker gehaald worden. En met die overige 500 miljoen zal het ook wel lukken, verwachten de twee. 

Die regeling ziet er als volgt uit. Tussen 2017 tot en met 2019 is er een bonus van 400 miljoen te verdelen. Om die binnen te halen moet Talpa jaarlijks een gemiddelde ebitda scoren tussen 75 en 100 miljoen euro. Hierbij geldt: hoe hoger de omzet, hoe hoger de bonus. Vanaf 2020 is er nog eens 100 miljoen te verdienen, maar dan moet De Mol aanblijven tot 2022. Nog zeven jaar dus. Dan is hij 67.

Seksueel wangedrag

De argeloze liability-opmerking van 12 maart 2015 krijgt op 20 januari 2022 een nieuwe lading wanneer De Mol wordt geconfronteerd met grove misstanden bij The Voice. Vier medewerkers van de talentenshow worden in een uitzending van het programma BOOS beschuldigd zich jarenlang seksueel te hebben misdragen voor, tijdens en na de opnames.

De aantijgingen zijn ernstig. Coach Ali B zou een kandidaat hebben verkracht, tegen ex-coach Marco Borsato is aangifte gedaan wegens ‘onzedelijke betastingen’ van een minderjarige, regisseur Martijn Nieman zou handtastelijk zijn geweest en orkestleider Jeroen Rietbergen zou onder meer dick pics hebben verstuurd. Het speelt zich allemaal af in de tijd dat De Mol de verantwoordelijke man is in de studio en naar eigen zeggen bij ‘90 procent van de opnames’ aanwezig is.

De Mol hoort in april 2019 voor het eerst over de excessen, vertelt hij Tim Hofman, die de misstanden onthult in zijn programma BOOS. Een medewerker meldde hem toen dat er een klacht was binnengekomen over bandleider Jeroen Rietbergen, de partner van De Mols zus Linda. Rietbergen heeft een kandidaat een dick pic gestuurd. Zij deed vervolgens haar beklag bij Talpa Media, indertijd de producent van The Voice. De klacht bereikt ook De Mol, die behalve producent van The Voice ook grootaandeelhouder van Talpa Media is.

De Mol stelt RTL, dat The Voice uitzendt, niet op de hoogte. Hij waarschuwt ook ITV niet, dat formeel de producent van het programma is

De Mol was naar eigen zeggen ‘razend’ en gaf Rietbergen een enorme reprimande. Maar hij gunde zijn zwager – met wie hij Sinterklaas viert, potjes golft speelt en vakanties doorbrengt in Portugal – ‘een tweede kans’, vertelt hij Hofman.

Het nieuws over het wangedrag komt niet naar buiten. De Mol stelt RTL, dat The Voice in Nederland uitzendt, niet op de hoogte. Hij waarschuwt ook ITV niet, dat formeel de producent van het programma is. 

Er loopt ondertussen al sinds 2017 een dispuut tussen ITV en Talpa over de bonussen voor De Mol en het Talpa-personeel. Inzet zijn de betalingen van The Voice uit China en het boeken van inkomsten van The Voice of Spain

De Chinese zaak is het meest omvangrijk. In 2016 heeft de Talpa dochter een vierjarig contract afgesloten met Talent, een Chinees tv-productiebedrijf. Maar Talent betaalt de licentie niet, tot ergernis van ITV. In totaal gaat het om zo’n 36 miljoen euro. De wanbetaling slaat een gat in het bedrijfsresultaat van ITV’s dochter, die daardoor in 2017 uitkomt op 38 miljoen – net de helft van de 75 miljoen die De Mol recht geeft op een bonusuitkering. 

De bonuszaak

Tot en met 2016 ging alles crescendo. ITV is tevreden over de prestaties van Talpa (‘doing well’ en ‘performing strongly’, staat in het jaarverslag over 2016). De bonus over 2015 en 2016 wordt in maart 2017 uitgekeerd: 100 miljoen euro. Schmitz voorspelde dat dus goed, in maart 2015 in Singer. Dat deel van de bonus was kat in ’t bakkie.

Maar de Chinese kwestie woekert door en blijft een issue tussen Talpa en ITV. Daar komt nog een zaak bij: een dispuut over het juist boeken van omzetten. In 2017 zoekt Talpa naar mogelijkheden om de inkomsten op te krikken om aan de bonusvoorwaarden te voldoen. Met De Telegraaf verzint Talpa video-concepten voor de website van de krant. Daarnaast probeert de Nederlandse dochter licenties te verkopen van The Voice.

ITV complimenteert Talpa met de pogingen om formats aan TMG te slijten, maar heeft vragen over de inkomstenstromen uit The Voice. Vooral de geclaimde inkomsten uit de licentie van The Voice of Spain beziet de Britse moeder met argwaan. Talpa wil die al meteen inboeken. Uiteindelijk wordt bepaald dat het licentiebedrag niet in de eerste helft, maar in de tweede helft van 2018 wordt meegenomen.

Ogenschijnlijk een boekhoudkundige futiliteit, maar wel een met vergaande implicaties. De datum van inboeken kan net bepalen of Talpa Media wel of niet boven de 75 miljoen uitkomt. Dat lukt in 2018. Het bedrijfsresultaat is 83 miljoen en dus goed voor een bonus.

In het jaarverslag van 2019 omschrijft ITV de slepende bonuszaak als een ‘significant business liability’ met een ‘high degree of estimation uncertainty’

ITV heeft niettemin kanttekeningen bij de cijfers. Het bevriest de uitbetalingen en beslist dat er pas in 2020 uitkeringen worden gedaan. Het dossier wordt bestempeld als een bedrijfsprobleem.

In het jaarverslag van 2019 omschrijft ITV de slepende bonuszaak als een ‘significant business liability’ met een ‘high degree of estimation uncertainty’ (‘hoge mate van onzekerheid’). In oktober en december van dat jaar wordt de bonuskwestie besproken bij ITV.

De kwestie komt eind 2019 terecht op het bord van de bedrijfsjuristen van ITV. Die kijken samen met medewerkers van advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek, de huisadvocaat van ITV, naar de stukken en constateren een verschil van inzicht tussen de dochter en ITV. ITV wil maximaal 175 miljoen aan bonus uitkeren over 2017 tot en met 2019, terwijl Talpa zo’n 300 miljoen claimt.

De hamvraag

En juist tegen deze achtergrond speelt de kwestie over de misdragingen van Rietbergen: een explosief verhaal, dat voor veel schade had kunnen zorgen. 

ITV zegt grensoverschrijdend gedrag niet te tolereren. In een persverklaring naar aanleiding van de onthullingen laat ITV weten een ‘zero-tolerance’ beleid te voeren en te streven naar een ‘veilige werkplek’ voor medewerkers. Het bedrijf wil daarom volledige transparantie over de voorvallen. ITV geeft advocatenkantoor Van Doorne opdracht de zaak uit te spitten; slachtoffers kunnen zich daar melden.

De Britten willen precies weten wat er is gebeurd in de periode dat De Mol de baas was van The Voice of Holland. In een tweede verklaring staat dat hun onderzoek loopt vanaf 30 april 2015 tot en met 12 januari 2020. Maar mochten zich voor 30 april 2015 vergelijkbare kwesties hebben voorgedaan ‘óf hadden kunnen voordoen’, dan zullen ook die door Van Doorne worden meegenomen.

ITV kiest kortom voor een grootscheeps onderzoek waarbij Talpa’s bedrijfscultuur onder De Mols bewind met terugwerkende kracht zal worden doorgelicht. Van Doorne opent een online-loket waar gedupeerden hun verhaal kunnen doen. Sommige juristen vragen zich af of Van Doorne wel onafhankelijk opereert, aangezien het is ingehuurd door een belanghebbende partij: ITV.

De kwestie die nu aan de orde is: was De Mol echt pas in april 2019 op de hoogte van deze ongepaste praktijken? En in hoeverre was hij verantwoordelijk voor de ‘bedrijfsculuur’, en daarmee wellicht ook aansprakelijk voor wat zich onder zijn bewind afspeelde? 

Op de Zuidas is dat de hamvraag. RTL en ITV houden zich nog gedeisd omdat ze onderzoek doen naar de voorvallen, maar achter de schermen is er fanatiek overleg. Kantoren staan klaar om de schade op te nemen. Zowel RTL en ITV leiden als gevolg van de onthullingen immers aantoonbaar grote verliezen.

De verliezen

Berekeningen over het actuele omzetverlies zijn gebaseerd op twee inkomstenstromen: de advertenties en de sponsorbijdragen. 

Advertentie-inkomsten zijn gebaseerd op het aantal kijkers per uitzending. The Voice was een goed scorend programma, dat niet snel vervangen kan worden door een even populaire show. In 2021 stond The Voice volgens het jaarrapport van de Stichting KijkOnderzoek vijf keer in de top tien van best bekeken programma’s van RTL 4.

Wat leveren al die miljoenen kijkers op? Reclamebureau Dentsu Benelux schat dat één uitzending ongeveer 560 duizend euro aan advertentie-inkomsten in het laatje bracht. Spin-off-shows als The Voice Kids en The Voice Senior trokken minder kijkers, maar behoorden ook tot de kijkcijfertoppers. Alles bij elkaar was The Voice goed voor een omzet van tussen de 15 en 20 miljoen euro per jaar. 

Het tweede deel van het omzetverlies bestaat uit sponsorbijdragen die wegvallen. Ook dat gaat om miljoenen. Renault Nederland, T-Mobile, Lidl en keelsnoepjesleverancier Isla pastilles hadden zich verbonden aan de zangcompetitie, maar trokken zich terug na de onthullingen van BOOS. Dentsu berekent de gederfde sponsorinkomsten op 4 miljoen euro per jaar. 

Een reële aanname, misschien zelfs een tikje conservatief ingeschat. Vodafone betaalde de eerste zes jaar van The Voice ‘meer dan 1 miljoen euro’ per seizoen, vertelt Willem Albert Bol, ceo van media-adviesbureau Abovo Maxlead aan Follow the MoneyHet voert te ver om te zeggen dat alle inkomsten verdampen. Ook het programma dat The Voice nu vervangt – I Can See Your Voice – levert advertentie-inkomsten op, maar minder, aangezien de kijkcijfers daarvan een stuk lager liggen.

Ook ITV Studios Nederland, dat het programma produceerde, ondervindt schade: het kan RTL geen facturen sturen nu er geen shows worden afgenomen. Daarnaast kan er geen licentie-vergoeding in rekening worden gebracht. Dan is er nog de schade aan het merk. Hoe langer The Voice niet wordt uitgezonden, hoe forser de strop. 

Om te berekenen hoeveel omzet er potentieel verloren gaat, zullen insiders 2019 als uitgangspunt nemen: het laatste jaar dat De Mol bij The Voice betrokken was. ITV draaide toen een topjaar, mede vanwege inkomsten uit The Voice, dat in ruim zeventig landen wordt uitgezonden, en in dat jaar naar schatting tussen de 100 en 200 miljoen aan licentie-inkomsten opleverde. Hoeveel de Nederlandse editie opleverde, valt niet uit de cijfers op te maken. ITV Holding Nederland behaalde in 2019 een totale omzet van 292 miljoen euro, maar splitst dat niet uit.

Opgeteld lopen de schattingen over het verlies uiteen van tientallen tot meer dan honderd miljoen euro.

Schadepost

Zijn die verliezen op Talpa te verhalen? Media-advocaat Olaf Trojan van Bird & Bird ziet zeker mogelijkheden om De Mol aan te spreken. ‘De Hoge Raad heeft uitgemaakt dat wetenschap van een feitelijk leidinggever onder omstandigheden toegerekend moet worden aan de rechtspersoon, in dit geval Talpa Media’, zei hij bij EenVandaag. Van Talpa Media is John de Mol de grootaandeelhouder.

‘Het is juridisch van belang wat De Mol wist,’ licht hij toe aan Follow the Money‘De wetenschap van hooggeplaatste personen mag je toerekenen aan Talpa Media. Had Talpa aan de bel moeten trekken bij ITV of RTL? Wat wist Talpa van jaar tot jaar? Als John de Mol op de hoogte was van allerlei misstanden, en die wetenschap niet deelde, dan hadden ITV en RTL in de problemen kunnen komen.’ Trojan vervolgt: ‘Er zijn natuurlijk incidenten denkbaar die je niet hoeft te melden. Maar als een van de juryleden zich aan grensoverschrijdend gedrag schuldig maakt, is dat wel meldingswaardig, omdat RTL schade kan oplopen.’

‘Het is juridisch van belang wat De Mol wist, en wanneer’

Media-advocaat Sander Dikhoff meent dat De Mol ‘een sterk motief’ had om niets te melden. ‘Hoe minder hij ervan weet, hoe eenvoudiger hij kan aanvoeren dat hij er geen verantwoordelijkheid voor had. Hij wil niet dat ITV met vragen bij hem komt wat hij wanneer wist. Hij probeert dit ver van hen weg te houden.’

Dikhoff meent dat ITV een claim kan neerleggen als mocht blijken dat De Mol eerder op de hoogte was en wegkeek. In de Volkskrant trok hij een parallel met het misbruik binnen de katholieke kerk. ‘Met leidinggevenden die klachten vergoelijken, omdat ze zelf onderdeel zijn van het probleem.’

Opdringerige rokkenjager

Ook Karin de Groot, bestuursvoorzitter van ITV Nederland, valt het op dat De Mol zijn verklaring pas aflegde nadat hij was geconfronteerd met de feiten. De Groot werkte voordat ze naar ITV vertrok jarenlang voor Talpa TV; ze kent De Mol goed. Ze vergelijkt zijn gedrag met dat van een inbreker. ‘Die gaat pas iets opbiechten als hij is betrapt, toch?’, zei ze tegen NRC.

Advocaat Rob Meijer, partner bij Houthoff, meent dat bij het bepalen van schadeclaim de vraag relevant is of De Mol een ‘spreekplicht’ had: ‘Je hoeft natuurlijk niet alles te melden. Misschien dat De Mol na de reprimande dacht dat zoiets niet meer gebeurde. Maar als je weet dat er storm op komst is, ligt dat anders.’ Meijer benadrukt dat het niet eenvoudig zal zijn te achterhalen wat De Mol wist: ‘Om daar antwoord op te krijgen heb je bijna detectives nodig.’

Wat was er in april 2019 al bekend?

Dat Jeroen Rietbergen een reputatie had als ‘opdringerige rokkenjager’ is geen nieuws. Het staat op pagina 397 van het boek De Mol, de machtigste mediafamilie van Nederland (2020). Die naam heeft Rietbergen dan al jaren. Als sessiemuzikant in soulbands en jazzformaties – onder meer bij Ruth Jacott – verwerft hij midden jaren negentig de bijnaam ‘vieze Jeroentje’. Zangeres Lilian D. Jackson, bekend van discoformatie Spargo, krijgt ‘vunzige opmerkingen’ van hem en deelt haar ervaringen met derden. Jackson wil het voorval niet meer ‘oprakelen’, verklaart ze tegen NRC.

De verhalen over Rietbergen houden aan. In 2013 brengen deelnemers aan The Voice een gezamenlijke vriendin op de hoogte van zijn ongepaste gedrag. Hij zou zich te buiten zijn gegaan aan seksueel getinte opmerkingen. In dit clubje krijgt Rietbergen het predikaat ‘goor ventje’, appt de vriendin aan Follow the MoneyDie informatie zingt daarna rond op de redactie van Linda. De vriendin van de deelneemster werkt daar, maar deelt de verhalen over Rietbergen niet met de naamgeefster van het blad – die tevens de partner van Rietbergen is.

In 2013 komen er voorts berichten naar buiten dat Rietbergen een relatie zou onderhouden met Renée Gunning, een actrice uit de tv-reallifesoap Echte Gooische meisjes. Die relatie wordt ontkend, maar de kwestie leidde wel tot gesprekken tussen Rietbergen en Linda de Mol. Linda vertelt er zelfs over op de website van haar blad.

Rietbergens gedrag was derhalve minstens vanaf 2013 bekend binnen de familie – en daarbuiten.

‘Een aantal jaren geleden’

In 2019 gaat Rietbergen zich opnieuw te buiten aan grensoverschrijdend seksueel gedrag, nu in de studio van The Voice, en niet eenmaal, maar vaak. In de uitzending van BOOS klagen liefst negentien vrouwen over het ongepaste gedrag van Rietbergen. Op zaterdag 15 januari, vijf dagen voor de explosieve uitzending van BOOS, erkent Rietbergen dat hij zich impertinent heeft gedragen en biedt daarvoor zijn excuses aan. In een verklaring zegt hij dat hij ‘een aantal jaren geleden’ door zijn werkgever is aangesproken op zijn gedrag. Hij verklaart indertijd ook zijn vrouw te hebben ingelicht en in therapie te zijn gegaan. 

RTL Boulevard situeert dit voorval in 2016. Het programma baseert zich daarbij op berichten in een appgroep van veertig klagers, zo verklaart presentator Aran Bade tegenover Follow the Money. De presentator, die de appgroep kon inzien, treft daar ook meldingen uit 2016 aan. Johnny de Mol (de zoon van John de Mol en de neef van Linda) lijkt zich aan te sluiten bij deze lezing. In zijn tv-programma HLF8 stelt hij op 17 januari dat Linda en Jeroen het incident ‘vijf tot zes jaar’ geleden al hadden opgelost, in 2016 of 2017 dus. 

Maar dat is een ‘feitelijk onjuistheidje', stelt Johan Derksen later in VI Vandaag, een programma uit de Talpa-stal. De presentator, die zich opwerpt als ‘woordvoerder’ van De Mol, zegt dat er over deze berichtgeving onduidelijkheid bestaat en wil dit graag even herstellen. Ook andere medewerkers van VI Vandaag merken dat Talpa eraan hecht dat dit ‘onjuistheidje’ wordt gecorrigeerd. Zo vraagt Talpa-directeur Marco Louwerens presentator Wilfred Genee nadrukkelijk om het bericht in de uitzending te rectificeren.

Dat geeft voeding aan de theorie van media-advocaat Dikhoff dat de kennis over dit incident uit alle macht zo recent mogelijk wordt geplaatst, om daarmee De Mols verantwoordelijkheid te verkleinen. 

Tegenover Hofman verklaart hij ‘geschokt’ te zijn, maar eerder was De Mol minder empathisch na verhalen over wangedrag door naaste familie

Hoe geloofwaardig is De Mol? Tegenover Hofman verklaart hij ‘geschokt’ te zijn, maar eerder betoonde hij zich minder empathisch na verhalen over grensoverschrijdend gedrag door naaste familie. Wanneer in oktober 2020 blijkt dat in de biografie over de familie zal worden opgenomen dat zoon Johnny in 2015 zijn vriendin heeft geslagen, dringt pa De Mol er bij de auteur van dat boek op aan die kwestie achterwege te laten. De Mol schakelt eerst advocaat Jacqueline Schaap en later strafpleiter Peter Plasman in om de bewuste passages te laten schrappen, hoewel er bewijzen zijn van het voorval. 

De Mol junior geeft op een tape toe dat hij ‘heel hardhandig met haar is geweest’. De ex-vriendin, die zich eerder heeft beklaagd bij de familie, krijgt geen bijval, maar wordt aangeklaagd wegens ‘afdreiging’, omdat ze volgens de familie om geld zou vragen. Daarvan is volgens de ex-vriendin geen sprake. Zij doet daarna aangifte van een valse aangifte en van poging tot doodslag. Die zaak ligt nu bij het Openbaar Ministerie.

Financiële consequenties

ITV zwijgt over mogelijke stappen en wil geen nadere uitspraken doen: het bedrijf wil het onderzoek naar de misstanden door advocatenkantoor Van Doorne afwachten. Daarnaast heeft ITV De Brauw Blackstone Westbroek ingeschakeld voor ‘juridische bijstand en advies’. 

De Brauw is ITV’s huisadvocaat en stond het bedrijf bij in de bonusruzie met Talpa. Die vete wordt pas in augustus 2021 beslecht, wanneer een arbiter in het voordeel van Talpa bepaalt. ITV moet 300 miljoen euro betalen over de periode 2017 tot en met 2019, 125 miljoen meer dan verwacht. John de Mol is dan al bijna anderhalf jaar niet meer betrokken bij The Voice

Een half jaar na dit vonnis barst de bom over The Voice

Of de bonus na deze nieuwe informatie teruggevorderd kan worden, zal worden onderzocht. Volgens ingewijden zal, afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek van Van Doorne, worden besloten of ITV en RTL een claim tegen Talpa en/of De Mol indienen. RTL, dat op dit moment overigens fusiebesprekingen voert met De Mol, wil zich officieel niet uitlaten over mogelijke consequenties. Betrokkenen laten weten dat de huidige affaire de fusie niet bespoedigt, omdat de cultuur binnen Talpa niet overeen zou komen met die van RTL.

Los van de fusieperikelen, wordt aan de onafhankelijkheid van advocatenkantoor Van Doorne steeds meer getwijfeld. Zij registreren de verhalen van slachtoffers, en De Brauw kijkt naar de juridische implicaties daarvan. ‘Van Doorne wordt ingezet om bij de slachtoffers te vissen naar misstanden. ITV zoekt naar zoveel mogelijk shit, zo ver mogelijk teruggaand in de geschiedenis, ter onderbouwing van een claim die De Brauw kan optuigen,’ zegt een advocaat, die namens een slachtoffer informatie inwon bij Van Doorne.

De jurist constateerde dat Van Doorne de binnengekomen klachten weliswaar anoniem behandelt, maar slachtoffers niet garandeert dat hun getuigenis nooit zal worden ingezet als materiaal voor een claim. In een verklaring van Van Doorne staat inderdaad dat de door hen verzamelde informatie ter beschikking kan worden gesteld aan ITV Engeland, de moeder van het Nederlandse ITV. 

‘Een advocaat die een opdracht aanvaardt om feitenonderzoek te doen, mag geen misverstand laten bestaan over zijn partijdige rol. In dit geval lijkt mij van belang dat aan de slachtoffers die verklaringen afleggen, duidelijkheid wordt verschaft over het doel van het onderzoek,’ stelt Olaf Trojan van Bird & Bird.

‘Je moet niet uitsluiten dat er een straks een team van Angelsaksische tijgers op wordt gezet’

Advocaat Esther Vroegh ziet het met afschuw aan. Zij schreef een ingezonden stuk over de kwestie in het Brabants Dagblad en hoopt dat de slachtoffers niet uit beeld verdwijnen. Ze vreest dat de aangevers opnieuw slachtoffer worden, nu van een vete in de rechtbank tussen ITV en Talpa. ‘De belangen zijn evident. Alle waarborgen die je de slachtoffers zou moeten geven, geef je zo op voor de aandeelhouders. ITV kan zeggen dat ze er alles aan hebben gedaan om het goed te doen, waardoor ze hun handen in onschuld kunnen wassen en de schuld bij De Mol kunnen leggen. Dit is absoluut verwerpelijk,’ zegt ze tegen Follow the Money.

Op de Zuidas worden intussen de messen geslepen. De topkantoren, zoals Houthoff, Stibbe en De Brauw, verwachten dat er zaken opgestart zullen worden. Het Financieele Dagblad spreekt al van een ‘laywers paradise’. ‘Dit zijn wel de mooie cases, ja,’ zegt een topadvocaat van Houthoff.

Esther Vroegh verwacht zwaar wapengekletter, waarbij ook Britse advocaten zullen worden ingevlogen. ‘Je moet niet uitsluiten dat er een straks een team van Angelsaksische tijgers op wordt gezet. Je hebt te maken met een eindeloze money machine. Dit is een feest voor de Zuidas-kliek.’

Geschreven door Mark Koster – Follow the Money
Copyright beeld: Follow the Money

 

 

 

Scrollen